Jak zabezpieczyć bezdzietne małżeństwo przed żądaniami rodziny?

Żyjemy z mężem w związku małżeńskim od przeszło 30 lat. Nie mamy dzieci. Czy prawdą jest, że po śmierci jednego z nas drugi będzie musiał podzielić się wypracowanym przez nas majątkiem z rodzeństwem małżonka? Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku dziedziczenia ustawowego, gdy rodzice zmarłego małżonka już nie żyją. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,… Continue reading

Sporządziłam testament własnoręczny. Jak mogę zabezpieczyć moich spadkobierców przed zgubieniem lub zniszczeniem tego testamentu?

Proponuję zarejestrować testament w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT). Jest to rejestr bezpłatny, który zabezpieczy testament zgodnie z Pani oczekiwaniem. Rejestracja testamentu jest dobrowolna. W każdym momencie na Pani wniosek wpis w rejestrze zostanie wykreślony. Rejestr nie zawiera informacji o treści testamentu, ma on charakter poszukiwawczy. Obejmuje jedynie takie dane jak numer wpisu w rejestrze, datę… Continue reading

Testament własnoręczny czy notarialny? Jaką formę testamentu wybrać?

Testament własnoręczny może być sporządzony w stosunkowo prosty i szybki sposób, w szczególności gdy nie zawiera skomplikowanych rozrządzeń majątkowych (np. gdy spadkodawca na wypadek śmierci do całości spadku powołuje swojego małżonka). Aby testament własnoręczny był ważny powinien być napisany w całości pismem ręcznym (nieważny jest testament napisany przez inną osobę, na maszynie lub komputerze, a… Continue reading

Rozwiązanie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

Podpisałam umowę o zrzeczenie się dziedziczenia po moich rodzicach. Z czasem jednak doszłam do wniosku, że był to błąd i chciałabym rozwiązać tę umowę. W jaki sposób mogę to uczynić?   Każda osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych może zawrzeć z przyszłym spadkodawcą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia. W wyniku jej zawarcia przyszły spadkobierca będzie… Continue reading

Odsetki od zachowku

Brat domaga się ode mnie zachowku z tytułu otrzymanej darowizny wraz z odsetkami liczonymi od śmierci mamy. Czy jest to prawidłowe wyliczenie odsetek od zachowku? W kodeksie cywilnym nie znajdzie Pan przepisu regulującego wprost datę wymagalności roszczenia o zapłatę zachowku. Z orzecznictwa sądowego wynika, że terminu tego nie da się oznaczyć jednakowo dla wszystkich możliwych… Continue reading

Służebność dożywotniego mieszkania a umowa o dożywocie

Przepisałam na syna dom. Ustanowiona została na moją rzecz dożywotnia służebność mieszkania polegająca na nieodpłatnym prawie korzystania z części domu. Kto powinien ponosić opłaty eksploatacyjne za korzystanie przeze mnie z części domu? Szczegółowy zakres służebności i sposób jej wykonania powinien wynikać przede wszystkim z zawartej przez Państwa umowy. Jeżeli treść umowy nie reguluje kwestii opłat… Continue reading

Jak przekazać mieszkanie w testamencie?

Chciałbym, aby po mojej śmierci spadek odziedziczyły córki po połowie, jednak mieszkanie chciałbym przekazać wnukowi. Jednocześnie nie chcę, aby wnuk miał jakiekolwiek problemy z uzyskaniem prawa własności tego mieszkania i musiał toczyć spory sądowe. Co mogę w tej sytuacji uczynić? Aby zabezpieczyć wnuka i rozdysponować konkretnym składnikiem majątku na wypadek śmierci warto uczynić w testamencie… Continue reading

Cofnięcie zgody na dział spadku

Umówiliśmy się z bratem, że dokonamy zgodnego działu spadku i zniesienia współwłasności mieszkania po mamie przed sądem w ten sposób, że ja stanę się jedynym właścicielem mieszkania bez obowiązku spłaty brata. Tak też zrobiliśmy. Kilka dni po wydaniu postanowienia działowego przez sąd brat zmienił zdanie i powiedział, że jednak chce przyjąć spłatę, a w sprawie… Continue reading

Brak świadomości przy sporządzaniu testamentu

Moja mama na kilka tygodni przed śmiercią sporządziła testament, w którym do całości spadku powołała wyłącznie moją siostrę, z którą wspólnie zamieszkiwała. Jestem pewien, że mama nie miała świadomości tego co robi z uwagi na swoje liczne choroby. Uważam, że był to celowy zabieg siostry. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Może Pan żądać uznania… Continue reading

Uprawnienie do zachowku w wysokości 2/3 z tytułu trwałej niezdolności do pracy

W tym roku zmarła moja córka. Jako matce należy mi się zachowek. Czy w związku z tym, że skończyłam 75 lat mogę domagać się zachowku w większej wysokości, tj. 2/3 udziału spadkowego zamiast 1/2? Uprzywilejowanie poprzez zwiększenie wysokości zachowku z 1/2 do 2/3 dotyczy dwóch kategorii uprawnionych: małoletnich zstępnych (dzieci, wnuki) oraz osób trwale niezdolnych… Continue reading

Czy brak wiedzy o długach spadkowych może stanowić podstawę do uchylenia się od zapłaty?

Mój ojciec, który zmarł kilka lat temu, mieszkał kilkaset kilometrów ode mnie i nie utrzymywaliśmy kontaktów. Brat mieszkający z ojcem zapewnił mnie, że ojciec nie pozostawił po sobie żadnego majątku oraz żadnych długów. Kiedy przeglądałem dokumenty po śmierci ojca, brak było sygnałów świadczących o jakichkolwiek zobowiązaniach ojca. Dlatego też nie przeprowadziłem postępowania spadkowego i nie… Continue reading

Zachowek. Darowizny zawsze doliczane do spadku.

W poprzednim wpisie omówiłem trzy grupy darowizn z punktu widzenia prawa do zachowku (http://spadki.zgora.pl/zachowek-trzy-grupy-darowizn/). W tym wpisie chciałbym przybliżyć I grupę, tj. darowizny zawsze doliczane do spadku. Znajdują się tu wszystkie darowizny dokonane przez spadkodawcę, których przepisy nie wyłączają od doliczenia do spadku. WAŻNE: Ponieważ chodzi o darowizny dokonane przez spadkodawcę, to w sytuacji, gdy… Continue reading

Zachowek. Trzy grupy darowizn.

Darowizny poczynione przez spadkodawcę można podzielić na potrzeby zachowku na trzy grupy: grupa I doliczane do spadku, grupa II niedoliczane do spadku, grupa III niedoliczane do spadku tylko w określonych sytuacjach.

W jaki sposób ustalić skład majątku spadkowego?

Chciałbym w imieniu małoletniej córki wystąpić o zachowek jednak nie wiem, co dokładnie wchodziło w skład spadku po zmarłym, a w związku z tym jakiej kwoty mogę się domagać. W jaki sposób mogę ustalić skład majątku spadkowego? Aby ustalić skład majątku spadkowego powinien Pan złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wniosek taki można złożyć w… Continue reading

Jak ustalić substrat zachowku?

Czym jest substrat zachowku? To czysta wartość spadku (aktywa minus pasywa), powiększona o doliczane do spadku darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. UWAGA: Samodzielne ustalenie substratu zachowku nierzadko okazuje się trudnym zabiegiem. Trzeba dysponować wiedzą na temat składników spadku (aktywa, pasywa). Należy określić ich wartość, która może zostać przez stronę przeciwną zakwestionowana. Dlatego w… Continue reading

Określenie wielkości zachowku

Po przejściu drugiego kroku uprawniony do zachowku dysponuje dwoma ułamkami. Jeden określa udział spadkowy obliczany na cele zachowku, drugi to wartość udziału spadkowego (2/3 lub połowa). Aby określić wielkość zachowku, tzn. określić jaka część substratu zachowku przysługuje powodowi, należy pomnożyć udział spadkowy przez wartość udziału spadkowego: udział spadkowy x (2/3 lub połowa) = wielkość zachowku… Continue reading

W jaki sposób najkorzystniej przepisać dom/mieszkanie na syna/córkę?

Powyższe pytanie jest jednym z najczęściej zadawanych pytań podczas porad z prawa spadkowego. Pytający chcą uzyskać informację, jaka jest najkorzystniejsza forma „przepisania” nieruchomości na zstępnych i jakie skutki prawne wiążą się z określoną formą. Odpowiedź na powyższe pytanie jest uzależniona od ustalenia, kto ma odnieść podstawową korzyść z tego „przepisu”. Ta okoliczność determinuje formę czynności… Continue reading

Śmierć spadkobiercy testamentowego

Wiele lat temu babcia sporządziła testament, w którym powołała do spadku swoje dwie córki (naszą mamę i jej siostrę) w udziałach po 1/2 części. Nasza mama zmarła niespodziewanie w tym roku, a babcia ją „przeżyła”. Czy w takim wypadku będziemy dziedziczyć po babci jako spadkobiercy ustawowi mamy? Jeżeli drugi spadkobierca testamentowy chce i może być… Continue reading

Określenie właściwego ułamka wyznaczającego wielkość zachowku

Po ustaleniu udziału spadkowego jaki przypadałby uprawnionemu gdyby dziedziczył z ustawy, należy określić, jaki ułamek tego udziału będzie stanowił podstawę do określenia wysokości zachowku. Zachowek należy się w wielkości 2/3 lub połowa udziału spadkowego, należnego przy spadkobraniu ustawowym. Dla kogo 2/3, a dla kogo połowa wartości udziału? Zachowek w wielkości 2/3 wartości udziału spadkowego przysługuje… Continue reading