Brak świadomości przy sporządzaniu testamentu

Moja mama na kilka tygodni przed śmiercią sporządziła testament, w którym do całości spadku powołała wyłącznie moją siostrę, z którą wspólnie zamieszkiwała. Jestem pewien, że mama nie miała świadomości tego co robi z uwagi na swoje liczne choroby. Uważam, że był to celowy zabieg siostry. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

Może Pan żądać uznania sporządzonego przez mamę testamentu za nieważny dowodząc, że został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 945§1 pkt. 1 kpc). Ma Pan na to trzy lata licząc od dnia, w którym dowiedział się Pan o przyczynie nieważności testamentu, nie więcej jednak niż dziesięć lat od otwarcia spadku. Mówiąc o stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli najczęściej mamy na myśli choroby  psychiczne, niedorozwój umysłowy, wpływ przyjmowanych leków na świadomość testowania, czasem nawet stany chorobowe związane z bólem i gorączką. Natomiast stan wyłączający swobodę w wyrażeniu woli dotyczy namowy i sugestii osób trzecich zwłaszcza w sytuacji silnego uzależnienia spadkodawcy od spadkobiercy testamentowego. To na Panu jednak będzie ciążył obowiązek udowodnienia stanu braku świadomości lub braku swobody w wyrażeniu woli. W tym celu powinien Pan wnioskować o przeprowadzenie stosowanych dowodów, a w szczególności zeznań świadków oraz stron postępowania (np. sąsiadów, przyjaciół, członków rodziny, pracowników opieki medycznej, notariusza itd.), dokumentacji medycznej, a także z opinii biegłych. Proszę jednak pamiętać, że samo stwierdzenie u spadkodawcy choroby psychicznej nie powoduje nieważności testamentu, jeżeli nie wpłynęło na zdolność testowania. Podobnie jeżeli w ostatnim okresie życia w zachowaniu spadkodawcy nie było przejawów trwałego naruszenia funkcji umysłowych, a przeciwnie spadkodawca zachował postawę człowieka w pełni zorientowanego, testament może być uznany za ważny. Oczywiście każdą sprawę należy rozpatrywać w sposób indywidualny, a w razie wątpliwości zasięgnąć opinii specjalisty.

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>