Posts in "Darowizna"

Odsetki od zachowku

Brat domaga się ode mnie zachowku z tytułu otrzymanej darowizny wraz z odsetkami liczonymi od śmierci mamy. Czy jest to prawidłowe wyliczenie odsetek od zachowku? W kodeksie cywilnym nie znajdzie Pan przepisu regulującego wprost datę wymagalności roszczenia o zapłatę zachowku. Z orzecznictwa sądowego wynika, że terminu tego nie da się oznaczyć jednakowo dla wszystkich możliwych… Continue reading

Zachowek. Darowizny zawsze doliczane do spadku.

W poprzednim wpisie omówiłem trzy grupy darowizn z punktu widzenia prawa do zachowku (http://spadki.zgora.pl/zachowek-trzy-grupy-darowizn/). W tym wpisie chciałbym przybliżyć I grupę, tj. darowizny zawsze doliczane do spadku. Znajdują się tu wszystkie darowizny dokonane przez spadkodawcę, których przepisy nie wyłączają od doliczenia do spadku. WAŻNE: Ponieważ chodzi o darowizny dokonane przez spadkodawcę, to w sytuacji, gdy… Continue reading

Zachowek. Trzy grupy darowizn.

Darowizny poczynione przez spadkodawcę można podzielić na potrzeby zachowku na trzy grupy: grupa I doliczane do spadku, grupa II niedoliczane do spadku, grupa III niedoliczane do spadku tylko w określonych sytuacjach.

W jaki sposób najkorzystniej przepisać dom/mieszkanie na syna/córkę?

Powyższe pytanie jest jednym z najczęściej zadawanych pytań podczas porad z prawa spadkowego. Pytający chcą uzyskać informację, jaka jest najkorzystniejsza forma „przepisania” nieruchomości na zstępnych i jakie skutki prawne wiążą się z określoną formą. Odpowiedź na powyższe pytanie jest uzależniona od ustalenia, kto ma odnieść podstawową korzyść z tego „przepisu”. Ta okoliczność determinuje formę czynności… Continue reading

Zachowek a darowizny doliczane do spadku

Dwadzieścia lat temu mój teść darował mnie oraz mojej żonie (swojej córce) mieszkanie własnościowe. Teść zmarł w zeszłym roku. Obecnie siostra żony zażądała od nas zapłaty tzw. zachowku po ojcu pomimo tego, że nie ma żadnego majątku spadkowego. Czy w takiej sytuacji zachowek się należy? Tak, w tym przypadku roszczenie o zapłatę zachowku przysługuje siostrze… Continue reading

Dziedziczenie testamentowe, a brak możliwości uzyskania zachowku od spadkobiercy

W praktyce może zaistnieć sytuacja, gdy uprawniony do zachowku nie będzie w stanie uzyskać od zobowiązanego spadkobiercy zapłaty całości bądź części sumy niezbędnej do pokrycia należnego zachowku. Niemożność uzyskania zachowku od osoby zobowiązanej może wynikać z różnych okoliczności o charakterze zarówno prawnym, jak i faktycznym, np. z powodu sytuacji majątkowej spadkobiercy, która powoduje faktyczny brak… Continue reading

Kiedy przedawniają się roszczenia o zachowek przy dziedziczeniu testamentowym, gdy spadkobierca jest jednocześnie obdarowanym?

Termin przedawnienia 5 lat liczy się od ogłoszenia testamentu również wówczas, gdy osoba która jest spadkobiercą testamentowym, jest również obdarowana. Darowizna wpływa bowiem wyłącznie na wysokość zachowku. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r., w testamencie zapisał połowę swojego majątku córce, drugą połowę żonie. Przed śmiercią darował żonie mieszkanie. W testamencie pominął dwóch synów…. Continue reading

Bezskuteczny zapis testamentowy; przekazanie gospodarstwa rolnego synowi w kontekście działu spadku – relacja z dyżuru telefonicznego dla czytelników Gazety Lubuskiej

Moja mama w testamencie ustanowiła spadkobiercą całego majątku moją siostrę, która z nią zamieszkiwała. Dla mnie zapisała działkę budowlaną. Po śmierci mamy okazało się jednak, że działka nie wchodzi w skład spadku, gdyż została sprzedana jeszcze za życia mamy. Czy w związku z tym należy uznać, że testament jest nieważny? Fakt, iż przedmiot zapisu zwykłego… Continue reading