Posts in "Długi spadkowe"

Czy brak wiedzy o długach spadkowych może stanowić podstawę do uchylenia się od zapłaty?

Mój ojciec, który zmarł kilka lat temu, mieszkał kilkaset kilometrów ode mnie i nie utrzymywaliśmy kontaktów. Brat mieszkający z ojcem zapewnił mnie, że ojciec nie pozostawił po sobie żadnego majątku oraz żadnych długów. Kiedy przeglądałem dokumenty po śmierci ojca, brak było sygnałów świadczących o jakichkolwiek zobowiązaniach ojca. Dlatego też nie przeprowadziłem postępowania spadkowego i nie… Continue reading

Dziedziczenie testamentowe, a brak możliwości uzyskania zachowku od spadkobiercy

W praktyce może zaistnieć sytuacja, gdy uprawniony do zachowku nie będzie w stanie uzyskać od zobowiązanego spadkobiercy zapłaty całości bądź części sumy niezbędnej do pokrycia należnego zachowku. Niemożność uzyskania zachowku od osoby zobowiązanej może wynikać z różnych okoliczności o charakterze zarówno prawnym, jak i faktycznym, np. z powodu sytuacji majątkowej spadkobiercy, która powoduje faktyczny brak… Continue reading

Świadczenie z ubezpieczenia na życie spadkodawcy a odrzucenie spadku

Dwa miesiące temu zmarła moja mama, która posiadała w PZU Życie polisę. W umowie ubezpieczenia wskazała mnie jako osobę uposażoną. Jako spadkobierca chcę jednak odrzucić spadek i w związku z tym mam pytanie: czy odrzucenie spadku pozbawia mnie automatycznie prawa do otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia mojej mamy na życie? Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku nie… Continue reading

Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe a problem w egzekucji

Mój ojciec przed śmiercią miał dług związany z niespłaconą pożyczką. Przegrał sprawę w sądzie i jeszcze za jego życia komornik wszczął egzekucję. Po śmierci ojca komornik zawiesił postępowanie egzekucyjne do czasu ustanowienia spadkobiercy, czyli mnie. Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza, gdyż wiedziałem że długi przekraczały majątek spadkowy, jednak komornik nie uwzględnił ograniczenia mojej odpowiedzialności i… Continue reading

Zmiany w prawie spadkowym 2015

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie zmiana przepisów prawa spadkowego. Nowa regulacja dotyczy spadków otwartych od dnia wejścia w życie ustawy (data śmierci spadkodawcy), natomiast do spadków otwartych do dnia 18 października 2015 r., stosujemy stare przepisy. Do dnia 18 października 2015 r. zasadą było, że w przypadku gdy spadkobierca nie złożył… Continue reading

Drogi realizacji roszczenia o zapłatę zachowku

Obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek należy do długów spadkowych. Obowiązanymi do zapłaty tych długów są w pierwszej kolejności spadkobiercy, którzy do momentu działu spadku odpowiadają za długi spadkowe solidarnie, tzn. zaspokojenia tych długów można żądać od wszystkich łącznie, od jednego z nich, bądź tylko od niektórych. Teoretycznie uprawniony do zachowku powinien zostać zaspokojony przez zobowiązanych… Continue reading

Termin na odrzucenie spadku – odpowiedź na pytanie czytelnika

Ponad rok temu zmarła moja siostra. W ostatnim czasie dowiedziałem się, że siostra miała długi, a jej najbliższa rodzina odrzuciła spadek. W tej sytuacji spadkobiercą ustawowym zostałem ja. Czy po okresie ponad roku od śmierci siostry mogę jeszcze odrzucić spadek? Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia,… Continue reading

Relacja z dyżuru telefonicznego dla czytelników Gazety Lubuskiej. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku; uzupełnienie spisu inwentarza

Adwokat Tomasz Kucharski współpracuje stale z Gazetą Lubuską świadcząc bezpłatne porady prawne z prawa spadkowego dla czytelników gazety. Poniżej krótka relacja z dyżuru telefonicznego oraz odpowiedź dwa na pytania czytelników. Przed dłuższy czas przebywałem za granicą. Po powrocie do kraju dowiedziałem się, że zmarł mój brat z którym nie utrzymywałem kontaktu. Brat pozostawił znaczne długi…. Continue reading

Co wchodzi w skład spadku?

Spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego istniejące – co do zasady – w chwili śmierci spadkodawcy. Przykłady praw majątkowych (aktywa): prawo własności nieruchomości i rzeczy ruchomych, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebności gruntowe, hipoteka jako prawo akcesoryjne, które podlega dziedziczeniu wraz wierzytelnością którą zabezpiecza, podobnie zastaw), wierzytelności,… Continue reading