Posts in "Dyspozycja wkładem bankowym"

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Po śmieci mojej mamy w grudniu 2015 r. okazało się, że jej oszczędności zostały w całości przekazane przez bank na rzecz mojego brata, jeszcze przed formalnym uregulowaniem spraw spadkowych. Czy jako syn zmarłej mam jakiekolwiek prawa do tej sumy pieniężnej? Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe istnieje możliwość,… Continue reading