Posts in "Dział spadku"

Cofnięcie zgody na dział spadku

Umówiliśmy się z bratem, że dokonamy zgodnego działu spadku i zniesienia współwłasności mieszkania po mamie przed sądem w ten sposób, że ja stanę się jedynym właścicielem mieszkania bez obowiązku spłaty brata. Tak też zrobiliśmy. Kilka dni po wydaniu postanowienia działowego przez sąd brat zmienił zdanie i powiedział, że jednak chce przyjąć spłatę, a w sprawie… Continue reading

Dział spadku z udziałem małoletnich

Moje dzieci odziedziczyły spadek po swoim dziadku a moim teściu. W skład spadku wchodzi między innymi mieszkanie. Teściowa chce wnieść sprawę do sądu o dział spadku. Ja nie chcę się sądzić o majątek spadkowy w imieniu dzieci i szczegółowo ustalać jego skład. Dlatego zaproponowałam teściowej ugodę, aby zapłaciła na rzecz każdego dziecka kwotę po 20000… Continue reading

Jak zabezpieczyć się przy dziale spadku?

Spodziewam się, że w postępowaniu o dział spadku po moim ojcu, Sąd przyzna mieszkanie wnioskodawczyni, tj. drugiej żonie mojego ojca, ze spłatą mojej osoby. Obawiam się jednak, że druga żona ojca nie będzie w stanie mnie jednorazowo spłacić pomimo deklaracji, iż pożyczy pieniądze od swojego syna. Mieszkanie tak naprawdę stanowi jej jedyny składnik majątku i… Continue reading

Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej

Jestem współwłaścicielką mieszkania w udziale 1/4. Niestety, drugi współwłaściciel który ma w mieszkaniu udział 3/4, uniemożliwia mi całkowicie korzystanie z mojej własności, zamiast tego sam korzysta z całości. Żądałam, aby rozliczał się za mną za korzystanie z całego mieszkania, ale odmówił. Czy w takiej sytuacji przysługują mi jakieś uprawnienia związane z pozbawieniem mnie prawa korzystania… Continue reading

Umowa przekazania nieruchomości

Na skutek dziedziczenia posiadam udział w nieruchomości o niewielkiej wartości. Mój problem polega na tym, że współwłaściciele są tak skonfliktowani, iż nie mogą porozumieć się między sobą w żadnym zakresie. Czy mogę zrzec się swojego udziału w nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, aby rozwiązać mój problem z tą nieruchomością? Niestety nie może Pan zrzec się… Continue reading

Bezskuteczny zapis testamentowy; przekazanie gospodarstwa rolnego synowi w kontekście działu spadku – relacja z dyżuru telefonicznego dla czytelników Gazety Lubuskiej

Moja mama w testamencie ustanowiła spadkobiercą całego majątku moją siostrę, która z nią zamieszkiwała. Dla mnie zapisała działkę budowlaną. Po śmierci mamy okazało się jednak, że działka nie wchodzi w skład spadku, gdyż została sprzedana jeszcze za życia mamy. Czy w związku z tym należy uznać, że testament jest nieważny? Fakt, iż przedmiot zapisu zwykłego… Continue reading