Posts in "Dziedziczenie ustawowe"

Jak zabezpieczyć bezdzietne małżeństwo przed żądaniami rodziny?

Żyjemy z mężem w związku małżeńskim od przeszło 30 lat. Nie mamy dzieci. Czy prawdą jest, że po śmierci jednego z nas drugi będzie musiał podzielić się wypracowanym przez nas majątkiem z rodzeństwem małżonka? Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku dziedziczenia ustawowego, gdy rodzice zmarłego małżonka już nie żyją. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,… Continue reading

Czy brak wiedzy o długach spadkowych może stanowić podstawę do uchylenia się od zapłaty?

Mój ojciec, który zmarł kilka lat temu, mieszkał kilkaset kilometrów ode mnie i nie utrzymywaliśmy kontaktów. Brat mieszkający z ojcem zapewnił mnie, że ojciec nie pozostawił po sobie żadnego majątku oraz żadnych długów. Kiedy przeglądałem dokumenty po śmierci ojca, brak było sygnałów świadczących o jakichkolwiek zobowiązaniach ojca. Dlatego też nie przeprowadziłem postępowania spadkowego i nie… Continue reading

Śmierć spadkobiercy testamentowego

Wiele lat temu babcia sporządziła testament, w którym powołała do spadku swoje dwie córki (naszą mamę i jej siostrę) w udziałach po 1/2 części. Nasza mama zmarła niespodziewanie w tym roku, a babcia ją „przeżyła”. Czy w takim wypadku będziemy dziedziczyć po babci jako spadkobiercy ustawowi mamy? Jeżeli drugi spadkobierca testamentowy chce i może być… Continue reading

Przykład ustalenia udziału spadkowego wnuków na potrzeby zachowku

Udział wnuka spadkodawcy, po zmarłym wstępnym będzie na potrzeby zachowku dzielony między rodzeństwo. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł w dniu 20 września 2013 r. pozostawiając żonę i jedno dziecko. Drugie dziecko Piotra Wiśniewskiego w chwili jego śmierci nie żyło. Żyło natomiast dwoje jego dzieci, czyli wnuki Piotra Wiśniewskiego. W tym przypadku udział spadkowy zmarłego dziecka Piotra… Continue reading

Zwolnienie osób najbliższych od podatku od spadków

Odziedziczyłam po siostrze pół mieszkania. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia od zapłaty podatku od spadku? Tak, jeżeli skorzysta Pani z ustawowego zwolnienia osób najbliższych, nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku od spadku. Ze zwolnienia może skorzystać następująca grupa osób: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Warunkiem skorzystania przez Panią ze zwolnienia jest… Continue reading

Przykłady ustalenia udziału spadkowego dziecka dziedziczącego na zasadach ogólnych

Udział dziecka spadkodawcy, który dziedziczy wraz z małżonkiem spadkodawcy uzależniony jest od łącznej liczby dzieci spadkodawcy i faktu, czy spadkodawca pozostawił małżonka, który również po nim dziedziczy. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r. pozostawiając żonę i troje dzieci Udział spadkowy każdego z dzieci wyniesie 1/4. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r…. Continue reading

Przykłady ustalenia udziału spadkowego małżonka dziedziczącego na zasadach ogólnych

Udział małżonka osoby zmarłej, która pozostawiła dzieci określa się dzieląc spadek na łączną liczbę spadkobierców (czyli małżonek plus dzieci), z tym, że udział małżonka w takiej konfiguracji nie może być mniejszy niż 1/4. Jeżeli zatem spadkodawca pozostawił czworo (i więcej) dzieci, udział małżonka wyniesie zawsze 1/4. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r. pozostawiając… Continue reading

Czy rodzeństwo przyrodnie dziedziczy w przypadku braku wstępnych, małżonka i rodziców spadkodawcy?

Jestem kawalerem, nie mam dzieci, a moi rodzice już nie żyją. Oprócz mnie rodzice nie mieli wspólnych dzieci. Tata jednak miał córkę z drugiego związku, z którą nie utrzymuję żadnych kontaktów. W związku z tym mam pytanie, czy moja przyrodnia siostra będzie po mnie dziedziczyć? Przyznam, że słyszałem na ten temat różne opinie. Proszę również… Continue reading

Kto dziedziczy, gdy spadkobierca testamentowy umiera przed spadkodawcą?

Moja babcia, która jest wdową, miała czworo dzieci. Jednym z nich był mój ojciec, który zmarł w zeszłym roku. Ojciec nie pozostawił testamentu. Podobno kilka lat wcześniej testament sporządziła moja babcia, na podstawie którego do spadku powołała mojego ojca. Mam pytanie: kto będzie dziedziczyć po babci w sytuacji, gdy powołany w testamencie spadkobierca (mój ojciec)… Continue reading

Przedawnienie roszczeń o zachowek przy dziedziczeniu ustawowym

W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, a dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy, roszczenie o zapłatę zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od otwarcia spadku, czyli od dnia śmierci spadkodawcy. WAŻNE: Często powtarzana jest nieprawdziwa opinia, iż tylko w przypadku sporządzenia testamentu należy się zachowek. Zachowek należy się również wówczas, gdy zmarły nie… Continue reading

Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe a problem w egzekucji

Mój ojciec przed śmiercią miał dług związany z niespłaconą pożyczką. Przegrał sprawę w sądzie i jeszcze za jego życia komornik wszczął egzekucję. Po śmierci ojca komornik zawiesił postępowanie egzekucyjne do czasu ustanowienia spadkobiercy, czyli mnie. Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza, gdyż wiedziałem że długi przekraczały majątek spadkowy, jednak komornik nie uwzględnił ograniczenia mojej odpowiedzialności i… Continue reading

Zmiany w prawie spadkowym 2015

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie zmiana przepisów prawa spadkowego. Nowa regulacja dotyczy spadków otwartych od dnia wejścia w życie ustawy (data śmierci spadkodawcy), natomiast do spadków otwartych do dnia 18 października 2015 r., stosujemy stare przepisy. Do dnia 18 października 2015 r. zasadą było, że w przypadku gdy spadkobierca nie złożył… Continue reading

Od czego powinienem zacząć by uregulować sprawy spadkowe? Czy ustne deklaracje spadkodawcy mogą być brane pod uwagę przy określeniu osób dziedziczących? – na pytania czytelników Gazety Lubuskiej odpowiadał adw. Tomasz Kucharski

Niedawno zmarł mój ojciec, chciałbym uregulować sprawy spadkowe, od czego powinienem zacząć? W pierwszej kolejności należy wskazać, że nie ma terminu, w którym postępowanie spadkowe musi zostać przeprowadzone. Nie ulega jednak wątpliwości, że im dłużej zwlekamy z uregulowaniem spraw spadkowych, tym sprawa z biegiem lat może się znacznie skomplikować. Oczywiście należy mieć również na względzie… Continue reading

Pomocy! Chcę założyć sprawę spadkową, lecz nie wiem kto oprócz mnie jest spadkobiercą.

Chcąc uregulować sprawy spadkowe po zmarłych członkach rodziny, można napotkać problem związany z ustaleniem kręgu spadkobierców. Pojawia się on szczególnie w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił po sobie zstępnych i nie żyją już wstępni czyli rodzice i dziadkowie. W takich przypadkach przepisy postępowania cywilnego przewidują pewne rozwiązania, które są pomocne. Składając wniosek o stwierdzenie nabycia… Continue reading

Relacja z dyżuru telefonicznego z zakresu prawa spadkowego dla czytelników Gazety Lubuskiej

W dniu 19 czerwca 2015 r. odbył się kolejny dyżur telefoniczny dla czytelników Gazety Lubuskiej. Porad prawnych z zakresu prawa spadkowego udzielał adw. Tomasz Kucharski. Poniżej przeczytają Państwo odpowiedź na dwa pytania czytelników dotyczące odrzucenia spadku przez kolejnych zstępnych spadkobiercy oraz kwestii zachowku w przypadku dziedziczenia ustawowego po zmarłej siostrze. Zapraszam do lektury adw. Tomasz… Continue reading