Posts in "Kurator"

Pomocy! Chcę założyć sprawę spadkową, lecz nie wiem kto oprócz mnie jest spadkobiercą.

Chcąc uregulować sprawy spadkowe po zmarłych członkach rodziny, można napotkać problem związany z ustaleniem kręgu spadkobierców. Pojawia się on szczególnie w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił po sobie zstępnych i nie żyją już wstępni czyli rodzice i dziadkowie. W takich przypadkach przepisy postępowania cywilnego przewidują pewne rozwiązania, które są pomocne. Składając wniosek o stwierdzenie nabycia… Continue reading