Posts in "Mediacja"

Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia o zachowek

Wstępnie zaznaczyliśmy już, że bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu przez wniesienie do sądu pozwu o zachowek. W razie przerwania biegu terminu przedawnienia, biegnie on od początku, zatem musi upłynąć kolejne 5 lat, aby roszczenie mogło ulec przedawnieniu, a te pięć lat liczone jest od dnia zaistnienia zdarzenia, które przerwało bieg przedawnienia. W tym miejscu przybliżamy… Continue reading

Drogi realizacji roszczenia o zapłatę zachowku

Obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek należy do długów spadkowych. Obowiązanymi do zapłaty tych długów są w pierwszej kolejności spadkobiercy, którzy do momentu działu spadku odpowiadają za długi spadkowe solidarnie, tzn. zaspokojenia tych długów można żądać od wszystkich łącznie, od jednego z nich, bądź tylko od niektórych. Teoretycznie uprawniony do zachowku powinien zostać zaspokojony przez zobowiązanych… Continue reading