Posts in "Przedawnienie"

Czy synowa ma obowiązek pozwać teściową o zachowek w imieniu małoletniego dziecka?

Jestem wdową od 5 lat. Z małżeństwa mam jedno dziecko w wieku 7 lat. W tym roku zmarł mój teść, który w testamencie cały majątek zapisał swojej żonie. Teściowie mieli jednego zstępnego, którym był mój ŚP mąż. Teściowa nie chce dobrowolnie wypłacić mojemu dziecku zachowku. Czy w takiej sytuacji mam obowiązek, jako przedstawiciel ustawowy dziecka,… Continue reading

Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia o zachowek

Wstępnie zaznaczyliśmy już, że bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu przez wniesienie do sądu pozwu o zachowek. W razie przerwania biegu terminu przedawnienia, biegnie on od początku, zatem musi upłynąć kolejne 5 lat, aby roszczenie mogło ulec przedawnieniu, a te pięć lat liczone jest od dnia zaistnienia zdarzenia, które przerwało bieg przedawnienia. W tym miejscu przybliżamy… Continue reading

Przedawnienie roszczeń o zachowek przy dziedziczeniu ustawowym

W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, a dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy, roszczenie o zapłatę zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od otwarcia spadku, czyli od dnia śmierci spadkodawcy. WAŻNE: Często powtarzana jest nieprawdziwa opinia, iż tylko w przypadku sporządzenia testamentu należy się zachowek. Zachowek należy się również wówczas, gdy zmarły nie… Continue reading

Kiedy przedawniają się roszczenia o zachowek przy dziedziczeniu testamentowym, gdy spadkobierca jest jednocześnie obdarowanym?

Termin przedawnienia 5 lat liczy się od ogłoszenia testamentu również wówczas, gdy osoba która jest spadkobiercą testamentowym, jest również obdarowana. Darowizna wpływa bowiem wyłącznie na wysokość zachowku. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r., w testamencie zapisał połowę swojego majątku córce, drugą połowę żonie. Przed śmiercią darował żonie mieszkanie. W testamencie pominął dwóch synów…. Continue reading

Kiedy przedawniają się roszczenia o zachowek przy dziedziczeniu testamentowym?

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 kc). Otwarcia i ogłoszenia testamentu dokonuje sąd lub notariusz. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r., w testamencie zapisał cały swój majątek córce,… Continue reading

Dlaczego data wniesienia pozwu o zachowek jest tak ważna?

…ponieważ roszczenia o zachowek ulegają przedawnieniu, a wniesienie pozwu o zachowek przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia. Przedawnienie to instytucja, która polega na tym, iż po upływie określonego terminu osoba zobowiązana do zapłaty zachowku może uchylić się od zaspokojenia roszczenia o zachowek kierowanego przez osobę uprawnioną. Roszczenie o zachowek nie przestaje wprawdzie istnieć, nie wygasa i… Continue reading