Posts in "Spadkobierca"

Zwolnienie osób najbliższych od podatku od spadków

Odziedziczyłam po siostrze pół mieszkania. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia od zapłaty podatku od spadku? Tak, jeżeli skorzysta Pani z ustawowego zwolnienia osób najbliższych, nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku od spadku. Ze zwolnienia może skorzystać następująca grupa osób: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Warunkiem skorzystania przez Panią ze zwolnienia jest… Continue reading

Zrzeczenie się dziedziczenia a zachowek

Mój ojciec ożenił się po raz drugi. Oświadczył mi, że chciałby za życia uregulować sprawy spadkowe. Zaproponował pewne rozliczenia w zamian za zrzeczenie się spadku. Jeśli zrzeknę się spadku, a mój ojciec pozostawi spory majątek, czy będę mógł dochodzić od spadkobierców zachowku? Jak wygląda sytuacja moich dzieci w takim przypadku? Za życia spadkodawcy osoba, która… Continue reading

Kto dziedziczy, gdy spadkobierca testamentowy umiera przed spadkodawcą?

Moja babcia, która jest wdową, miała czworo dzieci. Jednym z nich był mój ojciec, który zmarł w zeszłym roku. Ojciec nie pozostawił testamentu. Podobno kilka lat wcześniej testament sporządziła moja babcia, na podstawie którego do spadku powołała mojego ojca. Mam pytanie: kto będzie dziedziczyć po babci w sytuacji, gdy powołany w testamencie spadkobierca (mój ojciec)… Continue reading

Świadczenie z ubezpieczenia na życie spadkodawcy a odrzucenie spadku

Dwa miesiące temu zmarła moja mama, która posiadała w PZU Życie polisę. W umowie ubezpieczenia wskazała mnie jako osobę uposażoną. Jako spadkobierca chcę jednak odrzucić spadek i w związku z tym mam pytanie: czy odrzucenie spadku pozbawia mnie automatycznie prawa do otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia mojej mamy na życie? Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku nie… Continue reading

Kiedy przedawniają się roszczenia o zachowek przy dziedziczeniu testamentowym, gdy spadkobierca jest jednocześnie obdarowanym?

Termin przedawnienia 5 lat liczy się od ogłoszenia testamentu również wówczas, gdy osoba która jest spadkobiercą testamentowym, jest również obdarowana. Darowizna wpływa bowiem wyłącznie na wysokość zachowku. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r., w testamencie zapisał połowę swojego majątku córce, drugą połowę żonie. Przed śmiercią darował żonie mieszkanie. W testamencie pominął dwóch synów…. Continue reading

Zmiany w prawie spadkowym 2015

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie zmiana przepisów prawa spadkowego. Nowa regulacja dotyczy spadków otwartych od dnia wejścia w życie ustawy (data śmierci spadkodawcy), natomiast do spadków otwartych do dnia 18 października 2015 r., stosujemy stare przepisy. Do dnia 18 października 2015 r. zasadą było, że w przypadku gdy spadkobierca nie złożył… Continue reading

Pomocy! Chcę założyć sprawę spadkową, lecz nie wiem kto oprócz mnie jest spadkobiercą.

Chcąc uregulować sprawy spadkowe po zmarłych członkach rodziny, można napotkać problem związany z ustaleniem kręgu spadkobierców. Pojawia się on szczególnie w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił po sobie zstępnych i nie żyją już wstępni czyli rodzice i dziadkowie. W takich przypadkach przepisy postępowania cywilnego przewidują pewne rozwiązania, które są pomocne. Składając wniosek o stwierdzenie nabycia… Continue reading

Drogi realizacji roszczenia o zapłatę zachowku

Obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek należy do długów spadkowych. Obowiązanymi do zapłaty tych długów są w pierwszej kolejności spadkobiercy, którzy do momentu działu spadku odpowiadają za długi spadkowe solidarnie, tzn. zaspokojenia tych długów można żądać od wszystkich łącznie, od jednego z nich, bądź tylko od niektórych. Teoretycznie uprawniony do zachowku powinien zostać zaspokojony przez zobowiązanych… Continue reading

Relacja z dyżuru telefonicznego dla czytelników Gazety Lubuskiej. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku; uzupełnienie spisu inwentarza

Adwokat Tomasz Kucharski współpracuje stale z Gazetą Lubuską świadcząc bezpłatne porady prawne z prawa spadkowego dla czytelników gazety. Poniżej krótka relacja z dyżuru telefonicznego oraz odpowiedź dwa na pytania czytelników. Przed dłuższy czas przebywałem za granicą. Po powrocie do kraju dowiedziałem się, że zmarł mój brat z którym nie utrzymywałem kontaktu. Brat pozostawił znaczne długi…. Continue reading

Kto jest spadkodawcą, kto może być spadkobiercą?

Spadkodawcą jest osoba fizyczna, która zmarła. Spadkobiercą są podmioty, które przeżyły spadkodawcę (żyły/istniały) w chwili jego śmierci i są powołane do dziedziczenia po spadkodawcy bądź na mocy ustawy, bądź na mocy testamentu, a ponadto mające zdolność dziedziczenia. Zdolność dziedziczenia posiada: osoba fizyczna, która żyła w chwili śmierci spadkodawcy, dziecko, które w chwili śmierci spadkodawcy było… Continue reading