Posts in "Spadkodawca"

Kto dziedziczy, gdy spadkobierca testamentowy umiera przed spadkodawcą?

Moja babcia, która jest wdową, miała czworo dzieci. Jednym z nich był mój ojciec, który zmarł w zeszłym roku. Ojciec nie pozostawił testamentu. Podobno kilka lat wcześniej testament sporządziła moja babcia, na podstawie którego do spadku powołała mojego ojca. Mam pytanie: kto będzie dziedziczyć po babci w sytuacji, gdy powołany w testamencie spadkobierca (mój ojciec)… Continue reading

Zmiany w prawie spadkowym 2015

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie zmiana przepisów prawa spadkowego. Nowa regulacja dotyczy spadków otwartych od dnia wejścia w życie ustawy (data śmierci spadkodawcy), natomiast do spadków otwartych do dnia 18 października 2015 r., stosujemy stare przepisy. Do dnia 18 października 2015 r. zasadą było, że w przypadku gdy spadkobierca nie złożył… Continue reading

Kto jest spadkodawcą, kto może być spadkobiercą?

Spadkodawcą jest osoba fizyczna, która zmarła. Spadkobiercą są podmioty, które przeżyły spadkodawcę (żyły/istniały) w chwili jego śmierci i są powołane do dziedziczenia po spadkodawcy bądź na mocy ustawy, bądź na mocy testamentu, a ponadto mające zdolność dziedziczenia. Zdolność dziedziczenia posiada: osoba fizyczna, która żyła w chwili śmierci spadkodawcy, dziecko, które w chwili śmierci spadkodawcy było… Continue reading