Posts in "Terminy"

Odsetki od zachowku

Brat domaga się ode mnie zachowku z tytułu otrzymanej darowizny wraz z odsetkami liczonymi od śmierci mamy. Czy jest to prawidłowe wyliczenie odsetek od zachowku? W kodeksie cywilnym nie znajdzie Pan przepisu regulującego wprost datę wymagalności roszczenia o zapłatę zachowku. Z orzecznictwa sądowego wynika, że terminu tego nie da się oznaczyć jednakowo dla wszystkich możliwych… Continue reading

Kiedy przedawniają się roszczenia o zachowek przy dziedziczeniu testamentowym, gdy spadkobierca jest jednocześnie obdarowanym?

Termin przedawnienia 5 lat liczy się od ogłoszenia testamentu również wówczas, gdy osoba która jest spadkobiercą testamentowym, jest również obdarowana. Darowizna wpływa bowiem wyłącznie na wysokość zachowku. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r., w testamencie zapisał połowę swojego majątku córce, drugą połowę żonie. Przed śmiercią darował żonie mieszkanie. W testamencie pominął dwóch synów…. Continue reading

Kiedy przedawniają się roszczenia o zachowek przy dziedziczeniu testamentowym?

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 kc). Otwarcia i ogłoszenia testamentu dokonuje sąd lub notariusz. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r., w testamencie zapisał cały swój majątek córce,… Continue reading

Termin na odrzucenie spadku – odpowiedź na pytanie czytelnika

Ponad rok temu zmarła moja siostra. W ostatnim czasie dowiedziałem się, że siostra miała długi, a jej najbliższa rodzina odrzuciła spadek. W tej sytuacji spadkobiercą ustawowym zostałem ja. Czy po okresie ponad roku od śmierci siostry mogę jeszcze odrzucić spadek? Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia,… Continue reading