Posts in "Testament"

Jak zabezpieczyć bezdzietne małżeństwo przed żądaniami rodziny?

Żyjemy z mężem w związku małżeńskim od przeszło 30 lat. Nie mamy dzieci. Czy prawdą jest, że po śmierci jednego z nas drugi będzie musiał podzielić się wypracowanym przez nas majątkiem z rodzeństwem małżonka? Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku dziedziczenia ustawowego, gdy rodzice zmarłego małżonka już nie żyją. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,… Continue reading

Sporządziłam testament własnoręczny. Jak mogę zabezpieczyć moich spadkobierców przed zgubieniem lub zniszczeniem tego testamentu?

Proponuję zarejestrować testament w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT). Jest to rejestr bezpłatny, który zabezpieczy testament zgodnie z Pani oczekiwaniem. Rejestracja testamentu jest dobrowolna. W każdym momencie na Pani wniosek wpis w rejestrze zostanie wykreślony. Rejestr nie zawiera informacji o treści testamentu, ma on charakter poszukiwawczy. Obejmuje jedynie takie dane jak numer wpisu w rejestrze, datę… Continue reading

Testament własnoręczny czy notarialny? Jaką formę testamentu wybrać?

Testament własnoręczny może być sporządzony w stosunkowo prosty i szybki sposób, w szczególności gdy nie zawiera skomplikowanych rozrządzeń majątkowych (np. gdy spadkodawca na wypadek śmierci do całości spadku powołuje swojego małżonka). Aby testament własnoręczny był ważny powinien być napisany w całości pismem ręcznym (nieważny jest testament napisany przez inną osobę, na maszynie lub komputerze, a… Continue reading

Jak przekazać mieszkanie w testamencie?

Chciałbym, aby po mojej śmierci spadek odziedziczyły córki po połowie, jednak mieszkanie chciałbym przekazać wnukowi. Jednocześnie nie chcę, aby wnuk miał jakiekolwiek problemy z uzyskaniem prawa własności tego mieszkania i musiał toczyć spory sądowe. Co mogę w tej sytuacji uczynić? Aby zabezpieczyć wnuka i rozdysponować konkretnym składnikiem majątku na wypadek śmierci warto uczynić w testamencie… Continue reading

Brak świadomości przy sporządzaniu testamentu

Moja mama na kilka tygodni przed śmiercią sporządziła testament, w którym do całości spadku powołała wyłącznie moją siostrę, z którą wspólnie zamieszkiwała. Jestem pewien, że mama nie miała świadomości tego co robi z uwagi na swoje liczne choroby. Uważam, że był to celowy zabieg siostry. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Może Pan żądać uznania… Continue reading

W jaki sposób najkorzystniej przepisać dom/mieszkanie na syna/córkę?

Powyższe pytanie jest jednym z najczęściej zadawanych pytań podczas porad z prawa spadkowego. Pytający chcą uzyskać informację, jaka jest najkorzystniejsza forma „przepisania” nieruchomości na zstępnych i jakie skutki prawne wiążą się z określoną formą. Odpowiedź na powyższe pytanie jest uzależniona od ustalenia, kto ma odnieść podstawową korzyść z tego „przepisu”. Ta okoliczność determinuje formę czynności… Continue reading

Śmierć spadkobiercy testamentowego

Wiele lat temu babcia sporządziła testament, w którym powołała do spadku swoje dwie córki (naszą mamę i jej siostrę) w udziałach po 1/2 części. Nasza mama zmarła niespodziewanie w tym roku, a babcia ją „przeżyła”. Czy w takim wypadku będziemy dziedziczyć po babci jako spadkobiercy ustawowi mamy? Jeżeli drugi spadkobierca testamentowy chce i może być… Continue reading

Czy rodzeństwo przyrodnie dziedziczy w przypadku braku wstępnych, małżonka i rodziców spadkodawcy?

Jestem kawalerem, nie mam dzieci, a moi rodzice już nie żyją. Oprócz mnie rodzice nie mieli wspólnych dzieci. Tata jednak miał córkę z drugiego związku, z którą nie utrzymuję żadnych kontaktów. W związku z tym mam pytanie, czy moja przyrodnia siostra będzie po mnie dziedziczyć? Przyznam, że słyszałem na ten temat różne opinie. Proszę również… Continue reading

Czy synowa ma obowiązek pozwać teściową o zachowek w imieniu małoletniego dziecka?

Jestem wdową od 5 lat. Z małżeństwa mam jedno dziecko w wieku 7 lat. W tym roku zmarł mój teść, który w testamencie cały majątek zapisał swojej żonie. Teściowie mieli jednego zstępnego, którym był mój ŚP mąż. Teściowa nie chce dobrowolnie wypłacić mojemu dziecku zachowku. Czy w takiej sytuacji mam obowiązek, jako przedstawiciel ustawowy dziecka,… Continue reading

Czy moja wnuczka będzie zobowiązana zapłacić podatek od spadku, jeżeli w testamencie zapiszę jej mieszkanie?

Bez względu na okoliczność, czy dziedziczymy spadek na podstawie testamentu, czy też ustawy, obowiązują te same zasady dotyczące opodatkowania. Kluczową kwestią jest osobisty stosunek do osoby po której dziedziczymy. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy… Continue reading

Dziedziczenie testamentowe, a brak możliwości uzyskania zachowku od spadkobiercy

W praktyce może zaistnieć sytuacja, gdy uprawniony do zachowku nie będzie w stanie uzyskać od zobowiązanego spadkobiercy zapłaty całości bądź części sumy niezbędnej do pokrycia należnego zachowku. Niemożność uzyskania zachowku od osoby zobowiązanej może wynikać z różnych okoliczności o charakterze zarówno prawnym, jak i faktycznym, np. z powodu sytuacji majątkowej spadkobiercy, która powoduje faktyczny brak… Continue reading

Kto dziedziczy, gdy spadkobierca testamentowy umiera przed spadkodawcą?

Moja babcia, która jest wdową, miała czworo dzieci. Jednym z nich był mój ojciec, który zmarł w zeszłym roku. Ojciec nie pozostawił testamentu. Podobno kilka lat wcześniej testament sporządziła moja babcia, na podstawie którego do spadku powołała mojego ojca. Mam pytanie: kto będzie dziedziczyć po babci w sytuacji, gdy powołany w testamencie spadkobierca (mój ojciec)… Continue reading

Bezskuteczny zapis testamentowy; przekazanie gospodarstwa rolnego synowi w kontekście działu spadku – relacja z dyżuru telefonicznego dla czytelników Gazety Lubuskiej

Moja mama w testamencie ustanowiła spadkobiercą całego majątku moją siostrę, która z nią zamieszkiwała. Dla mnie zapisała działkę budowlaną. Po śmierci mamy okazało się jednak, że działka nie wchodzi w skład spadku, gdyż została sprzedana jeszcze za życia mamy. Czy w związku z tym należy uznać, że testament jest nieważny? Fakt, iż przedmiot zapisu zwykłego… Continue reading

Kiedy przedawniają się roszczenia o zachowek przy dziedziczeniu testamentowym?

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 kc). Otwarcia i ogłoszenia testamentu dokonuje sąd lub notariusz. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r., w testamencie zapisał cały swój majątek córce,… Continue reading

Porad prawnych z prawa spadkowego dla czytelników Gazety Lubuskiej udzielał adw. Tomasz Kucharski. Poniżej odpowiedź na dwa pytania.

Niedawno zmarła moja matka. Siostra poinformowała mnie, że matka zapisała jej w testamencie cały majątek i jednocześnie mnie wydziedziczyła. Nie zgadzam się z przyczynami wydziedziczenia określonymi w testamencie, co mogę w takiej sytuacji zrobić? Przyczyny wydziedziczenia zostały wymienione w art. 1008 kodeksu cywilnego. Spadkodawca może zatem w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie),… Continue reading

Relacja z dyżuru telefonicznego z zakresu prawa spadkowego dla czytelników Gazety Lubuskiej

W dniu 19 czerwca 2015 r. odbył się kolejny dyżur telefoniczny dla czytelników Gazety Lubuskiej. Porad prawnych z zakresu prawa spadkowego udzielał adw. Tomasz Kucharski. Poniżej przeczytają Państwo odpowiedź na dwa pytania czytelników dotyczące odrzucenia spadku przez kolejnych zstępnych spadkobiercy oraz kwestii zachowku w przypadku dziedziczenia ustawowego po zmarłej siostrze. Zapraszam do lektury adw. Tomasz… Continue reading