Posts in "Zarzut przedawnienia"

Przedawnienie roszczeń o zachowek przy dziedziczeniu ustawowym

W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, a dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy, roszczenie o zapłatę zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od otwarcia spadku, czyli od dnia śmierci spadkodawcy. WAŻNE: Często powtarzana jest nieprawdziwa opinia, iż tylko w przypadku sporządzenia testamentu należy się zachowek. Zachowek należy się również wówczas, gdy zmarły nie… Continue reading

Dlaczego data wniesienia pozwu o zachowek jest tak ważna?

…ponieważ roszczenia o zachowek ulegają przedawnieniu, a wniesienie pozwu o zachowek przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia. Przedawnienie to instytucja, która polega na tym, iż po upływie określonego terminu osoba zobowiązana do zapłaty zachowku może uchylić się od zaspokojenia roszczenia o zachowek kierowanego przez osobę uprawnioną. Roszczenie o zachowek nie przestaje wprawdzie istnieć, nie wygasa i… Continue reading