Posts in "Zrzeczenie się dziedziczenia"

Rozwiązanie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

Podpisałam umowę o zrzeczenie się dziedziczenia po moich rodzicach. Z czasem jednak doszłam do wniosku, że był to błąd i chciałabym rozwiązać tę umowę. W jaki sposób mogę to uczynić?   Każda osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych może zawrzeć z przyszłym spadkodawcą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia. W wyniku jej zawarcia przyszły spadkobierca będzie… Continue reading

Zrzeczenie się dziedziczenia a zachowek

Mój ojciec ożenił się po raz drugi. Oświadczył mi, że chciałby za życia uregulować sprawy spadkowe. Zaproponował pewne rozliczenia w zamian za zrzeczenie się spadku. Jeśli zrzeknę się spadku, a mój ojciec pozostawi spory majątek, czy będę mógł dochodzić od spadkobierców zachowku? Jak wygląda sytuacja moich dzieci w takim przypadku? Za życia spadkodawcy osoba, która… Continue reading