Dział spadku z udziałem małoletnich

Moje dzieci odziedziczyły spadek po swoim dziadku a moim teściu. W skład spadku wchodzi między innymi mieszkanie. Teściowa chce wnieść sprawę do sądu o dział spadku. Ja nie chcę się sądzić o majątek spadkowy w imieniu dzieci i szczegółowo ustalać jego skład. Dlatego zaproponowałam teściowej ugodę, aby zapłaciła na rzecz każdego dziecka kwotę po 20000 zł a w pozostałym zakresie dzieci zrzekają się spadku. Czy mogę podpisać taką ugodę?

Zgodnie z art. 101 § 3 kro rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. U podłoża tej regulacji leży dobro małoletniego dziecka i ochrona jego interesów majątkowych. Państwa sprawa o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności nieruchomości oraz podejmowane decyzje wykraczają poza bieżącą administrację majątkiem dziecka i stanowią tym samym czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Dlatego też pomimo, iż sprawa będzie toczyła się przed sądem cywilnym, to dodatkowo sąd opiekuńczy będzie badał zgodność treści ugody z dobrem małoletnich dzieci i ich interesem majątkowym. Z opisu sprawy wynika, że nie posiada Pani szczegółowych informacji na temat składu majątku spadkowego, dlatego też wola zawarcia ugody w tych okolicznościach może nie spotkać się z aprobatą sądu opiekuńczego. Może bowiem okazać się, że ugoda tej treści uszczupla potencjalny majątek dziecka. Dlatego też w mojej ocenie konieczne będzie precyzyjne ustalenie składu i wartości spadku podlegającego podziałowi i dopiero w tym świetle będzie można oceniać treść zapisów ugody w zgodzie z dobrem małoletnich dzieci. W przypadku braku zgody sądu opiekuńczego na zawarcie ugody w sprawie o dział spadku, ugoda taka będzie nieważna.

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>