Kto dziedziczy, gdy spadkobierca testamentowy umiera przed spadkodawcą?

Moja babcia, która jest wdową, miała czworo dzieci. Jednym z nich był mój ojciec, który zmarł w zeszłym roku. Ojciec nie pozostawił testamentu. Podobno kilka lat wcześniej testament sporządziła moja babcia, na podstawie którego do spadku powołała mojego ojca. Mam pytanie: kto będzie dziedziczyć po babci w sytuacji, gdy powołany w testamencie spadkobierca (mój ojciec) umarł przez babcią?

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, ilu spadkobierców zostało ustanowionych w testamencie. Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy Pani ojciec okaże się jedynym spadkobiercą testamentowym, inaczej zaś gdy został powołany do dziedziczenia wraz z innymi spadkobiercami. W pierwszym przypadku, do spadku po babci zostaną powołani jej spadkobiercy ustawowi. Wynika to z art. 927§1 kc, który stanowi, że nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku. W sytuacji natomiast, gdy w testamencie do spadku powołany był więcej niż jeden spadkobierca, wówczas udział przeznaczony dla spadkobiercy który zmarł wcześniej, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów (przyrost-art. 965 kc). Jest to zasada, która ma zastosowanie, jeżeli odmiennie nie wskazano w testamencie. Przykładowo, jeżeli babcia ustanowiła spadkobiercami testamentowymi dwoje dzieci w częściach równych, wówczas cały spadek, wobec śmierci ojca, przypadnie w całości temu dziecku, które żyło w dniu śmierci babci. Pozostali spadkobiercy ustawowi nie będą dziedziczyć. Mogą ewentualnie rozważyć wystąpienie z roszczeniem o zapłatę zachowku.