Kto jest spadkodawcą, kto może być spadkobiercą?

Spadkodawcą jest osoba fizyczna, która zmarła.

Spadkobiercą są podmioty, które przeżyły spadkodawcę (żyły/istniały) w chwili jego śmierci i są powołane do dziedziczenia po spadkodawcy bądź na mocy ustawy, bądź na mocy testamentu, a ponadto mające zdolność dziedziczenia.

Zdolność dziedziczenia posiada:

  • osoba fizyczna, która żyła w chwili śmierci spadkodawcy,
  • dziecko, które w chwili śmierci spadkodawcy było już poczęte, jeśli urodziło się żywe,
  • osoba prawna, która istniała w dniu śmierci spadkodawcy – tzn. figurowała we właściwym rejestrze,
  • fundacja ustanowiona w testamencie, pod warunkiem jej zarejestrowania w terminie dwóch lat od ogłoszenia testamentu,
  • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, ale którym ustawa przyznaje zdolność prawną – co do możliwości dziedziczenia przez te jednostki istnieją w doktrynie rozbieżności poglądów.

Osoby fizyczne mogą dziedziczyć na podstawie ustawy bądź testamentu. Osoby prawne dziedziczą jedynie na podstawie testamentu (wyjątkiem jest w określonych okolicznościach gmina i Skarb Państwa).

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>