Określenie wielkości zachowku

Po przejściu drugiego kroku uprawniony do zachowku dysponuje dwoma ułamkami. Jeden określa udział spadkowy obliczany na cele zachowku, drugi to wartość udziału spadkowego (2/3 lub połowa). Aby określić wielkość zachowku, tzn. określić jaka część substratu zachowku przysługuje powodowi, należy pomnożyć udział spadkowy przez wartość udziału spadkowego:

udział spadkowy x (2/3 lub połowa) = wielkość zachowku

Przykład:
Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r. pozostawiając dwóch synów: 20-letniego i 14-letniego. Całość majątku zapisał w testamencie swojej partnerce. Synowie Piotra Wiśniewskiego mogą domagać się zachowku. Udział spadkowy każdego z nich wynosiłby 1/2 spadku, natomiast wartość udziału spadkowego to odpowiednio 1/2 i 2/3. W związku z tym:

  • zachowek 20-letniego syna wyniesie1/4 substratu zachowku (1/2 x 1/2=1/4)
  • zachowek 14-letniego syna 1/3 substratu zachowku (1/2 x 2/3=2/6=1/3)