Dział spadku z udziałem małoletnich

Moje dzieci odziedziczyły spadek po swoim dziadku a moim teściu. W skład spadku wchodzi między innymi mieszkanie. Teściowa chce wnieść sprawę do sądu o dział spadku. Ja nie chcę się sądzić o majątek spadkowy w imieniu dzieci i szczegółowo ustalać jego skład. Dlatego zaproponowałam teściowej ugodę, aby zapłaciła na rzecz każdego dziecka kwotę po 20000… Continue reading

Przykład ustalenia udziału spadkowego z uwzględnieniem art. 992 kc

Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r. pozostawiając trzech synów. W testamencie ustanowił jedynym spadkobiercą swojego brata. Jeden z synów został wydziedziczony. Pozostali synowie obliczając swój udział spadkowy na potrzeby ustalenia zachowku, nie będą brali pod uwagę wydziedziczonego syna. W takim przypadku udział dwóch synów obliczony na cele określenia należnego im zachowku wyniesie po… Continue reading

Przykład ustalenia udziału spadkowego wnuków na potrzeby zachowku

Udział wnuka spadkodawcy, po zmarłym wstępnym będzie na potrzeby zachowku dzielony między rodzeństwo. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł w dniu 20 września 2013 r. pozostawiając żonę i jedno dziecko. Drugie dziecko Piotra Wiśniewskiego w chwili jego śmierci nie żyło. Żyło natomiast dwoje jego dzieci, czyli wnuki Piotra Wiśniewskiego. W tym przypadku udział spadkowy zmarłego dziecka Piotra… Continue reading

Zwolnienie osób najbliższych od podatku od spadków

Odziedziczyłam po siostrze pół mieszkania. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia od zapłaty podatku od spadku? Tak, jeżeli skorzysta Pani z ustawowego zwolnienia osób najbliższych, nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku od spadku. Ze zwolnienia może skorzystać następująca grupa osób: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Warunkiem skorzystania przez Panią ze zwolnienia jest… Continue reading

Stwierdzenie nabycia spadku przez pełnomocnika.

Mieszkam za granicą. Dowiedziałem się, że odziedziczyłem spadek w skład którego wchodzą tylko długi. Chciałbym odrzucić spadek przed sądem w Polsce. Czy mogę zlecić adwokatowi wszystkie czynności w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? Adwokat, jako Pana pełnomocnik, może często przeprowadzić postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku od początku do końca. W szczególności może złożyć wniosek o… Continue reading

Jak zabezpieczyć się przy dziale spadku?

Spodziewam się, że w postępowaniu o dział spadku po moim ojcu, Sąd przyzna mieszkanie wnioskodawczyni, tj. drugiej żonie mojego ojca, ze spłatą mojej osoby. Obawiam się jednak, że druga żona ojca nie będzie w stanie mnie jednorazowo spłacić pomimo deklaracji, iż pożyczy pieniądze od swojego syna. Mieszkanie tak naprawdę stanowi jej jedyny składnik majątku i… Continue reading

Przykłady ustalenia udziału spadkowego dziecka dziedziczącego na zasadach ogólnych

Udział dziecka spadkodawcy, który dziedziczy wraz z małżonkiem spadkodawcy uzależniony jest od łącznej liczby dzieci spadkodawcy i faktu, czy spadkodawca pozostawił małżonka, który również po nim dziedziczy. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r. pozostawiając żonę i troje dzieci Udział spadkowy każdego z dzieci wyniesie 1/4. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r…. Continue reading

Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej

Jestem współwłaścicielką mieszkania w udziale 1/4. Niestety, drugi współwłaściciel który ma w mieszkaniu udział 3/4, uniemożliwia mi całkowicie korzystanie z mojej własności, zamiast tego sam korzysta z całości. Żądałam, aby rozliczał się za mną za korzystanie z całego mieszkania, ale odmówił. Czy w takiej sytuacji przysługują mi jakieś uprawnienia związane z pozbawieniem mnie prawa korzystania… Continue reading

Przykłady ustalenia udziału spadkowego małżonka dziedziczącego na zasadach ogólnych

Udział małżonka osoby zmarłej, która pozostawiła dzieci określa się dzieląc spadek na łączną liczbę spadkobierców (czyli małżonek plus dzieci), z tym, że udział małżonka w takiej konfiguracji nie może być mniejszy niż 1/4. Jeżeli zatem spadkodawca pozostawił czworo (i więcej) dzieci, udział małżonka wyniesie zawsze 1/4. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r. pozostawiając… Continue reading

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Po śmieci mojej mamy w grudniu 2015 r. okazało się, że jej oszczędności zostały w całości przekazane przez bank na rzecz mojego brata, jeszcze przed formalnym uregulowaniem spraw spadkowych. Czy jako syn zmarłej mam jakiekolwiek prawa do tej sumy pieniężnej? Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe istnieje możliwość,… Continue reading

Zachowek a darowizny doliczane do spadku

Dwadzieścia lat temu mój teść darował mnie oraz mojej żonie (swojej córce) mieszkanie własnościowe. Teść zmarł w zeszłym roku. Obecnie siostra żony zażądała od nas zapłaty tzw. zachowku po ojcu pomimo tego, że nie ma żadnego majątku spadkowego. Czy w takiej sytuacji zachowek się należy? Tak, w tym przypadku roszczenie o zapłatę zachowku przysługuje siostrze… Continue reading

Czy rodzeństwo przyrodnie dziedziczy w przypadku braku wstępnych, małżonka i rodziców spadkodawcy?

Jestem kawalerem, nie mam dzieci, a moi rodzice już nie żyją. Oprócz mnie rodzice nie mieli wspólnych dzieci. Tata jednak miał córkę z drugiego związku, z którą nie utrzymuję żadnych kontaktów. W związku z tym mam pytanie, czy moja przyrodnia siostra będzie po mnie dziedziczyć? Przyznam, że słyszałem na ten temat różne opinie. Proszę również… Continue reading

Jak ustalić udział spadkowy uprawnionego celem wyliczenia zachowku?

Dla ustalenia udziału spadkowego na potrzeby obliczenia zachowku należy ustalić, jakie osoby i w jakim udziale dziedziczyłyby po spadkodawcy na podstawie ustawy. W tym celu trzeba sięgnąć do przepisów art. 931 – 940 kc, które regulują generalne zasady dziedziczenia ustawowego (kto i w jakim udziale dziedziczy). Następnie sięgnąć do przepisu art. 992 kc, który od… Continue reading

Zachowek: czym jest udział spadkowy?

Udział spadkowy to ułamek, który przypada spadkobiercy w przypadku dziedziczenia ustawowego. Nie chodzi tu o własność poszczególnych składników majątku, ale o udział w prawach i obowiązkach składających się na całość spadku. Określenie udziału spadkowego, w jakim dziedziczyłby uprawniony do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym, stanowi punkt wyjścia dla określenia wartości należnego zachowku. Udział jest różny w… Continue reading

Właściwość sądu w sprawie o zachowek

Sąd właściwy rzeczowo …to sąd rejonowy bądź sąd okręgowy. O tym, do którego z tych sądów należy skierować pozew, decyduje wysokość dochodzonego roszczenia. Jeżeli w pozwie o zachowek dochodzona jest kwota przekraczająca 75 000 zł, to właściwym rzeczowo będzie sąd okręgowy, w przypadku kwoty 75 000 zł i niższej będzie to sąd rejonowy. Po ustaleniu… Continue reading

Czy synowa ma obowiązek pozwać teściową o zachowek w imieniu małoletniego dziecka?

Jestem wdową od 5 lat. Z małżeństwa mam jedno dziecko w wieku 7 lat. W tym roku zmarł mój teść, który w testamencie cały majątek zapisał swojej żonie. Teściowie mieli jednego zstępnego, którym był mój ŚP mąż. Teściowa nie chce dobrowolnie wypłacić mojemu dziecku zachowku. Czy w takiej sytuacji mam obowiązek, jako przedstawiciel ustawowy dziecka,… Continue reading

Czy moja wnuczka będzie zobowiązana zapłacić podatek od spadku, jeżeli w testamencie zapiszę jej mieszkanie?

Bez względu na okoliczność, czy dziedziczymy spadek na podstawie testamentu, czy też ustawy, obowiązują te same zasady dotyczące opodatkowania. Kluczową kwestią jest osobisty stosunek do osoby po której dziedziczymy. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy… Continue reading

Umowa przekazania nieruchomości

Na skutek dziedziczenia posiadam udział w nieruchomości o niewielkiej wartości. Mój problem polega na tym, że współwłaściciele są tak skonfliktowani, iż nie mogą porozumieć się między sobą w żadnym zakresie. Czy mogę zrzec się swojego udziału w nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, aby rozwiązać mój problem z tą nieruchomością? Niestety nie może Pan zrzec się… Continue reading

Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia o zachowek

Wstępnie zaznaczyliśmy już, że bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu przez wniesienie do sądu pozwu o zachowek. W razie przerwania biegu terminu przedawnienia, biegnie on od początku, zatem musi upłynąć kolejne 5 lat, aby roszczenie mogło ulec przedawnieniu, a te pięć lat liczone jest od dnia zaistnienia zdarzenia, które przerwało bieg przedawnienia. W tym miejscu przybliżamy… Continue reading

Zrzeczenie się dziedziczenia a zachowek

Mój ojciec ożenił się po raz drugi. Oświadczył mi, że chciałby za życia uregulować sprawy spadkowe. Zaproponował pewne rozliczenia w zamian za zrzeczenie się spadku. Jeśli zrzeknę się spadku, a mój ojciec pozostawi spory majątek, czy będę mógł dochodzić od spadkobierców zachowku? Jak wygląda sytuacja moich dzieci w takim przypadku? Za życia spadkodawcy osoba, która… Continue reading

Dziedziczenie testamentowe, a brak możliwości uzyskania zachowku od spadkobiercy

W praktyce może zaistnieć sytuacja, gdy uprawniony do zachowku nie będzie w stanie uzyskać od zobowiązanego spadkobiercy zapłaty całości bądź części sumy niezbędnej do pokrycia należnego zachowku. Niemożność uzyskania zachowku od osoby zobowiązanej może wynikać z różnych okoliczności o charakterze zarówno prawnym, jak i faktycznym, np. z powodu sytuacji majątkowej spadkobiercy, która powoduje faktyczny brak… Continue reading