Przykład ustalenia udziału spadkowego wnuków na potrzeby zachowku

Udział wnuka spadkodawcy, po zmarłym wstępnym będzie na potrzeby zachowku dzielony między rodzeństwo.

Przykład:
Piotr Wiśniewski zmarł w dniu 20 września 2013 r. pozostawiając żonę i jedno dziecko. Drugie dziecko Piotra Wiśniewskiego w chwili jego śmierci nie żyło. Żyło natomiast dwoje jego dzieci, czyli wnuki Piotra Wiśniewskiego.
Zachowek Wykres 23W tym przypadku udział spadkowy zmarłego dziecka Piotra Wiśniewskiego wynosiłby 1/3. A zatem udział ten podlega równemu podziałowi między wnuki Piotra Wiśniewskiego, które w tym przypadku dziedziczą każde po 1/6 spadku.