Przykład ustalenia udziału spadkowego z uwzględnieniem art. 992 kc

Przykład:
Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r. pozostawiając trzech synów. W testamencie ustanowił jedynym spadkobiercą swojego brata. Jeden z synów został wydziedziczony.
Zachowek Wykres 24
Pozostali synowie obliczając swój udział spadkowy na potrzeby ustalenia zachowku, nie będą brali pod uwagę wydziedziczonego syna. W takim przypadku udział dwóch synów obliczony na cele określenia należnego im zachowku wyniesie po 1/2 (gdyby trzeci syn nie został wydziedziczony udział wynosiłby po 1/3).