Rozwiązanie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

Podpisałam umowę o zrzeczenie się dziedziczenia po moich rodzicach. Z czasem jednak doszłam do wniosku, że był to błąd i chciałabym rozwiązać tę umowę. W jaki sposób mogę to uczynić?

 

Każda osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych może zawrzeć z przyszłym spadkodawcą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia. W wyniku jej zawarcia przyszły spadkobierca będzie pozbawiony zarówno prawa do dziedziczenia z ustawy, jak i prawa do zachowku. Co więcej, jeżeli nie umówiono się inaczej, zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się (a więc dzieci, wnuki, prawnuki). Umowę o zrzeczenie się dziedziczenia może zawrzeć oraz rozwiązać tylko za życia spadkodawcy i tylko w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 1050 kc zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. W taki sposób skutki umowy o zrzeczenie się dziedziczenia zostaną zniweczone, a przyszły spadkobierca ustawowy odzyska prawo do dziedziczenia. Przepisy kodeksu cywilnego stanowią jednak, że tylko spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim z ustawy (por. orz. Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 1972r., III CZP 26/72). Umową nie można zatem objąć dziedziczenia testamentowego. Może więc dojść do sytuacji, w której spadkobierca ustawowy, który uprzednio zrzekł się dziedziczenia, otrzyma udział w spadku z tytułu dziedziczenia testamentowego.

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>