Sporządziłam testament własnoręczny. Jak mogę zabezpieczyć moich spadkobierców przed zgubieniem lub zniszczeniem tego testamentu?

Proponuję zarejestrować testament w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT). Jest to rejestr bezpłatny, który zabezpieczy testament zgodnie z Pani oczekiwaniem. Rejestracja testamentu jest dobrowolna. W każdym momencie na Pani wniosek wpis w rejestrze zostanie wykreślony. Rejestr nie zawiera informacji o treści testamentu, ma on charakter poszukiwawczy. Obejmuje jedynie takie dane jak numer wpisu w rejestrze, datę wpisu, datę i miejsce protokołu przyjęcia testamentu własnoręcznego na przechowanie przez notariusza, imiona, nazwisko oraz siedzibę kancelarii notariusza, u którego złożony jest testament, imiona, nazwisko oraz imiona Pani rodziców, datę i miejsce Pani urodzenia, numer PESEL lub inny numer ewidencyjny testatora. Wpis w Rejestrze za Pani życia pozostanie niejawny. Oprócz tego, że rejestracja testamentu gwarantuje brak możliwości jego zniszczenia, czy też zgubienia, to również pozwala na szybkie odnalezienie kancelarii notarialnej, w której testament został złożony. Informację o testamencie zarejestrowanym w rejestrze można otrzymać za pośrednictwem wybranej przez nas kancelarii notarialnej, co upraszcza poszukiwanie testamentu. Celem pozyskania informacji o zarejestrowanym testamencie należy przedstawić notariuszowi odpis aktu zgonu lub inny dokument, z którego wynikać będzie śmierć spadkodawcy.

 

 

 

 

 

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>