Zwolnienie osób najbliższych od podatku od spadków

Odziedziczyłam po siostrze pół mieszkania. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia od zapłaty podatku od spadku?

Tak, jeżeli skorzysta Pani z ustawowego zwolnienia osób najbliższych, nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku od spadku. Ze zwolnienia może skorzystać następująca grupa osób: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Warunkiem skorzystania przez Panią ze zwolnienia jest zgłoszenie nabycia prawa własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycie spadku. Dokonuje się tego na formularzu SD-Z2. Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności mieszkania jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Co ważne termin 6 miesięczny nie może zostać przywrócony bez względu na przyczyny jego uchybienia. Możliwość skorzystania ze zwolnienia pomimo upływu 6 miesięcznego terminu istnieje wyjątkowo w sytuacji, jeżeli dowiedziała się Pani o nabyciu prawa własności rzeczy po upływie terminu i zgłosi Pani nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się Pani o ich nabyciu oraz jednocześnie uprawdopodobni Pani fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. Dotyczy to również sytuacji, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie uzyskała Pani wiedzy dotyczącej określonego składnika majątkowego wchodzącego w skład masy spadkowej.

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>